29.10.2020

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor  Szpitala  Miejskiego  Specjalistycznego  im.  Gabriela  Narutowicza  w  Krakowie

ul.  Prądnicka  35-37,  31-202 Kraków, pilnie zatrudni:

 

- lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii oraz do pełnienia dyżurów w ww. Oddziale

 

Kwalifikacje zawodowe: posiadanie tytułu lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego II0 specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Oferty wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe należy składać na adres mailowy: sekretariat@narutowicz.krakow.pl; osobiście w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków lub za pośrednictwem poczty na adres Szpitala.

Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem: 12 633 53 99, 12 257 85 40.