28.10.2021

Ogłoszenie o unieważnieniu Konkursu ofert na: udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w zakresie wykonywania zawodu lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii :

  1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zespole Bloków Operacyjnych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie:   – 3 osoby - 5 dni w tygodniu,
  2. w Zespole Bloków Operacyjnych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie:
    – 4 osoby - 3 dni w tygodniu.