05.04.2019

Konkurs ofert na świadczenia medyczne:

  1. w ramach sprawowania funkcji Z-cy Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych
  2. w zakresie wykonywania zawodu lekarza specjalisty w Oddziale Położnictwa i Ginekologii z Onkologią