09.03.2022

Komunikat

Dyrektora Szpitala

Miejskiego Specjalistycznego

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

z dnia 7 marca 2022 r.

 

w sprawie zasad odwiedzin chorych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

 

Z dniem 7 marca 2022 r. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przywraca możliwość odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych.

 

Odwiedziny będą możliwe z zachowaniem następujących zasad:

  • do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca, także w przypadku gdy chory jest w stanie zagrożenia życia.
  • pory odwiedzin ustalają Kierownicy Oddziałów.
  • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce.
  • podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki medycznej zasłaniającej usta i nos.
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji dróg oddechowych (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego.

 

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów Szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.