INFORMACJA Z ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU W SZPITALU MIEJSKIM SPECJALISTYCZNYM  IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE

 

 

1. Przebudowano pomieszczenia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni i punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.

W 2015r zrealizowano II końcowy etap zadania. Przebudowano pomieszczenia w piwnicach oraz w przyziemiu Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni. W wyniku zakończonych robót budowlano-instalacyjnych powstała w Szpitalu nowoczesna  Centralna Sterylizatornia z podziałem na strefy brudną, czystą i sterylna, wyposażona w odpowiednie śluzy, pomieszczenia magazynowe, punkty przyjmowania, mycia, sortowania, dezynfekcji wstępnej,  pakietowania narzędzi do sterylizacji bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych, wydawania i pobierania materiału sterylnego, pokój kierownika, pokój socjalny z węzłem sanitarnym, kompleks szatniowy. Pomieszczenia zostały uzbrojone w odpowiednią infrastrukturę – wentylacja, klimatyzacja, stacja uzdatniania wody, centralny system dozowania środków chemicznych do myjni-dezynfektorów, instalacje przeciwpożarowe. Zakupiono i zamontowano  :

-sterylizator parowy ośmiojednostkowy – szt 1

-sterylizator parowy czterojednostkowy – szt 1

-sterylizator plazmowy – szt 1

-myjnię dezynfektor do mycia i dezynfekcji wózków, pojemników, butów operacyjnych i innych      

 przedmiotów – szt 1

-myjnie dezynfektory do narzędzi – szt 2

-suszarkę do elementów aparatury anestezjologicznej – szt 1

oraz szereg innego drobnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do właściwej pracy  Centralnej Sterylizatorni (zgrzewarki,  kontenery sterylizacyjne, wanny do dezynfekcji ,  pojemniki, tace, kosze, metkownice, narzędzia kontroli, meble i stoły ze stali kwasoodpornej, regały metalowe, krzesła itp.). Łączna powierzchnia przebudowanych w II etapie pomieszczeń wyniosła ok. 600 m²

 

2. Zakończono przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii

Doposażono Pracownię Mikrobiologii w aparaturę i sprzęt: zakupiono wirówkę laboratoryjną, mikroskopy laboratoryjne, chłodziarki, cieplarki, suszarkę laboratoryjną, łaźnię wodną i płytę grzewczą oraz wyremontowano na potrzeby administracyjne pomieszczenia pustostanu powstałe z przeniesienia Pracowni Mikrobiologii .

 

3. Zakupiono aparaturę medyczną dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im.Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dokonano zakupów aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb:

- Zakładu Diagnostyki Obrazowej ( tomograf komputerowy – 1 sz)

-Oddziału Kardiologii ( Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią – 1 szt)

-Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej ( kardiomonitory 3 szt, elektrokardiograf –    szt 1)

-Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii ( elektrokardiograf szt 1)

-Oddziału Noworodków i Wcześniaków z IT ( stanowisko do resuscytacji noworodka szt 1 )

-Działu Aparatury Medycznej ( testery aparatury medycznej : bezpieczeństwa elektrycznego – 1 szt -, symulator funkcji życiowych – 1 szt , analizator pomp infuzyjnych – 1 szt )

 

Łączny koszt wykonania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych w 2015 roku wyniósł: 8 287 tyś zł w tym środki Miasta Krakowa: 8 197 tyś zł, środki własne Szpitala: 89 tyś zł.