Zadania zrealizowane:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych dla potrzeb przebudowy Bloków Operacyjnych

Łączny koszt dokumentacji wyniósł: 126 567,00 zł brutto  
w tym:

Miasto Kraków  - 125 389,93 zł  
Środki własne Szpitala – 1 177,07 zł

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Szpital w grudniu 2014 roku  wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do ujęcia w ramach ZIT-u do dofinansowania ze środków unijnych jako realizacja projektu pn: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.Gabriela Narutowicza w Krakowie”
 
2. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej - I etap

W ramach przebudowy zrealizowano obszar dla potrzeb Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej (łączna powierzchnia pomieszczeń wyniosła ok. 160 m2, kubatura 400 m3). Przebudowa przeprowadzona była w poziomie przyziemia w Budynku Głównym Szpitala. Wykonano prace ogólnobudowlane
i instalacyjne.
Łączny koszt przebudowy wyniósł: 897 942,30 zł brutto  
W tym:
Miasto Kraków  - 889 591,44 zł  
Środki własne Szpitala – 8 350,86 zł

3. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii - II etap - wraz z wyposażeniem

W ramach przebudowy zrealizowano pomieszczenia zlokalizowane na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki – skrzydło od strony północnej dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii wraz z szatnią i ciągiem komunikacyjnym – korytarzem. Ogólna powierzchnia przebudowanych pomieszczeń wyniosła ok. 200 m2, a kubatura ok. 700 m3.
Łączny koszt przebudowy wyniósł: 699 598,94 zł brutto
W tym :
Miasto Kraków  - 693 092,66 zł
Środki własne Szpitala – 6 506,28 zł

W ramach wyposażenia zakupiono: komorę laminarną II klasy bezpieczeństwa ( 28 843,50 zł brutto), wirówkę laboratoryjną ( 3 996,00 zł brutto), łaźnię wodną bakteriologiczną (2 546,10 zł brutto), sterylizator parowy laboratoryjny ( 69 925,50 zł brutto), zamrażarkę laboratoryjną ( 3 087,30 zł brutto), meble laboratoryjne - komplet ( 72 035,21 zł brutto) , chłodziarkę ( 797,04 zł brutto) i lodówkę ( 4 059 zł brutto)

Łączny koszt wyposażenia wyniósł: 187 134,65 zł brutto
W tym:

Miasto Kraków  - 175 372,92zł
Środki własne Szpitala – 11 761,73zł

4. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wyposażeniem 

W ramach przebudowy zrealizowano pomieszczenia zlokalizowane w przyziemiu Budynku Ks. Siemaszki –dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ogólna powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń wyniosła ok. 975 m2, a kubatura ok. 2 925 m3.
Łączny koszt przebudowy wyniósł: 321 144,13 zł brutto
W tym:
Miasto Kraków  - 318 157,49 zł
Środki własne Szpitala – 2 986,64 zł

W ramach wyposażenia zakupiono: kardiomonitory szt 5 + 1 szt  ( 62 640,00 zł brutto + 32 898,96 zł brutto)), elektrokardiograf( 5 999,40 zł brutto), defibrylatory z kardiowersją 2 szt     ( 43 923,60 zł brutto), pulsoksymetry 6 szt ( 24 948,00 zł brutto), ciśnieniomierze szt 8 ( 1 283,04 zł brutto), pompy infuzyjne 8 szt ( 24 321,60 zł brutto), zestawy do intubacji  2 szt ( 3 278,88 zł brutto), wózki do transportu chorych 5 szt ( 25 056,00 zł brutto), wózki inwalidzkie szt 10 ( 14 338,08 zł brutto), wózki wielofunkcyjne anestezjologiczne 4 szt ( 34 776,00 zł brutto), łóżko specjalistyczne ( 14 472,00 zł brutto), łóżka szpitalne 13 szt ( 35 521,20 zł brutto) , szafki przyłóżkowe 5 szt ( 6 588,00 zł brutto), parawany 10 szt ( 2 361,60 zł brutto), stelaże kroplówkowe 10 szt ( 2 138,40 zł brutto), kozetki szt 2 ( 928,80 zł brutto), dozowniki tlenowe 7kpl ( 2 095,20 zł brutto), chłodziarki laboratoryjne szt 2+ 1  ( 36 900,00 zł brutto + 10 762,50 zł brutto).                                                                                                                                

Łączny koszt wyposażenia wyniósł: 385 231,26 zł brutto                                                                          
w tym:
Miasto Kraków  - 370 860,79 zł
Środki własne Szpitala – 3 481,37 zł

Podsumowanie:
 Łączny koszt przebudów i wyposażenia wyniósł 2 617 618,28 zł brutto
Formy finansowania i ich wysokość:
Miasto Kraków – 2 572 465,23 zł
Środki własne Szpitala - 34 263,95 zł


Umowa dotacji nr W/II/13/BZ/5/2014 z dnia 11.03.2014 r. - zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Zakres zakupów inwestycyjnych obejmował zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala w tym:

  1. Zakup dwustanowiskowego cyfrowego aparatu RTG i stacji przeglądowej obrazów medycznych dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 1 041 629,15 zł brutto
  2. Zakup aparatu do litotrypsji ESWL w Pracowni Litotrypsji – 1 297 980,00 zł brutto
  3. Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb:
  • Zespołu Bloków Operacyjnych: diatermia chirurgiczna ( 134 464,20 zł brutto), negatoskopy cyfrowe szt 5 ( 83 916,00 zł brutto), instrumentarium do laparoskopowych zabiegów kpl                ( 35 975,45 zł brutto)
  • Oddziału Otolaryngologii: tor wizyjny do operacji laryngologicznych i nasofiberoskop ( 164 000,00 zł brutto),  nóż obrotowo-ssący laryngologiczny z instrumentarium ( 56 677,90 zł brutto), tympanometr z kabiną ciszy ( 42 876,00 zł brutto), automatyczne urządzenie myjące do naczyń sanitarnych (20 844,00 zł brutto)
  • Oddziału Urazowo – Ortopedycznego: artroskop z torem wizyjnym ( 218 918,96 zł), elektrokardiograf ( 5 999,40 zł brutto), automatyczne urządzenie myjące do naczyń sanitarnych      ( 28 080,00 zł brutto), waporyzator ( 26 470,80 zł brutto), wiertarka ortopedyczna ( 68 774,94 zł brutto), zamrażarka do przechowywania przeszczepów kostnych ( 5 658,00 zł brutto), narzędzia operacyjne ( 22 292,92 zł brutto),
  • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: respiratory szt 7 ( 399 999,60 zł brutto), pompy infuzyjne – 5 kpl ( 124 956,00 zł brutto), kapnografy szt 2 ( 25 997,76 zł brutto), urządzenie do ogrzewania pacjenta szt 4 ( 15 120,00 zł brutto), materace p/odleżynowe 16 kpl ( 31 795,20 zł brutto), ssaki elektryczne  szt 2 ( 6 048,00 zł brutto), laryngoskopy 10 kpl ( 5 940,00 zł brutto), dozowniki tlenowe 10 szt ( 2 462,40 zł brutto), zawory czerpalne do próżni 16 szt ( 7 551,36 zł brutto)
  • Oddziału Neurologii: aparat EMG ( 159 840,00 zł brutto) , aparat EEG ( 97 800,00 zł brutto)


Łączny koszt zakupów wyniósł 4 132 068,04 zł brutto                                                                              
Formy finansowania i ich wysokość:
Miasto Kraków  - 3 665 398,32 zł
Środki własne Szpitala – 34 408,21 zł

Podsumowanie ogółem:
Ogółem z dwóch Umów dotacji na 2014 rok
Przebudowy i projekty kosztowały :  2 045 252,37 zł
Zakup aparatury i wyposażenia wyniósł: 4 704 433,95 zł

w tym środki finansowe:
Miasta Krakowa: 6 237 863,55 zł
Szpitala: 68 672,16 zł