Zadania zrealizowane:

Zlecono i opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby przebudowy Oddziału Wewnętrznego w Budynku Ks. Siemaszki. Wystąpiono do Wydziału Architektury z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
Wykonano drobne prace konserwacyjno-remontowe związane z bieżącą eksploatacją Szpitala oraz wynikające z nakazów Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ( malowanie pomieszczeń Oddziału Pediatrii, malowanie sal chorych, korytarza i sprzętu na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, przystosowanie pomieszczenia po byłej kotłowni na potrzeby Archiwum).
 
Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową  przystosowania pomieszczeń  dla potrzeb Oddziału Udarowego- Sali Wzmożonego Nadzoru Udaru Mózgu.