Zadania zrealizowane:

  • Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb  Oddziału Noworodków i Wcześniaków z zakupem pierwszego wyposażenia i modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego I etap w tym modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Bloku Porodowego i odcinka położniczego
  • Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Urologii i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej wraz z pracownią Fizjoterapii
  • Modernizacja korytarza SOR i Poradni Ambulatoryjnych
  • Modernizacja urządzeń UPS

Formy finansowania i ich wysokość:

Miasto Kraków  - 5 950 000 zł
środki własne Szpitala – 8 946,66 zł
 
22.12.2010r - odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytkowania zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Intensywna Terapią, Bloku Porodowego ,  Odcinka Położniczego i zakupionej nowej aparatury medycznej. 

2010 i 2011 r.
Realizacja projektu pn: ” Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie   infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im.G.Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa” zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Formy finansowania i ich wysokość w latach 2010 i 2011:
Po przeprowadzonych przetargach Projekt zamyka się w kwocie : 8 614 477,83 zł
W tym środki Miasta Krakowa  4 409 153,60 zł
Środki unii europejskiej:  4 196 589,43 zł
Środki własne Szpitala:  8 734,80
Kwoty podane są dla 2010 i 2011 roku.
Wydatki kwalifikowane wynoszą 4 937 164,04 zł
Wydatki niekwalifikowane wynoszą 3 677 313,79 zł

Uwaga: Końcowe rozliczenie projektu przypada na I kwartał 2012 roku stąd  podane wyżej kwoty nie są wartościami ostatecznymi i mogą ulec zmianie .W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek o płatność końcową.

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
Agnieszka Marzęcka