1. Modernizacja Oddziału Urologii (II etap) w zakresie adaptacji pomieszczeń piwnicznych na potrzeby wentylatorni, wykonanie inst. p.poż, wentylacji i klimatyzacji wraz z zakupem pierwszego wyposażenia oraz adaptacja pomieszczenia o pow. 14,3 m2 na salę łóżkową Oddziału Urazowo - Ortopedycznego
Zakres prac obejmował:
-    modernizację Oddziału Urologii II etap w zakresie: wykonanie wentylacji i klimatyzacji, montaż centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, systemu ostrzegawczego, adaptacja pomieszczeń piwnicznych dla potrzeb wentylatorni.
-    adaptację pomieszczenia na III piętrze na salę łóżkową Oddziału Urazowo - Ortopedycznego.
-    zakup pierwszego wyposażenia w tym: lampy operacyjnej, mebli kwasoodpornych, negatoskopów, lamp bakteriobójczych, wózków do transportu chorych, elementu pracującego sprzętu endoskopowego i urządzenia do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów, zestawu do mycia i dezynfekcji ręcznej, wózka na bieliznę brudną, koszy na odpady ze stali nierdzewnej.

Koszt realizacji powyższych robót wyniósł 850 244,89 zł w tym:
850 242,75 zł pochodziło z budżetu Miasta Kraków
2,14 zł pochodziło ze środków własnych Szpitala

2. Modernizacja Oddziału Otolaryngologii
Zakres prac obejmował: modernizację pomieszczeń o pow. 415,60 m2 dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii na II piętrze w Budynku Głównym Szpitala w tym: przystosowanie sal chorych, sanitariatów w tym dla niepełnosprawnych, wydzielenie pomieszczeń dla potrzeb sali opatrunkowej i zabiegowej, wydzielenie punktu pielęgniarskiego, dyżurki lekarzy, pokoju ordynatora i sekretariatu oraz pomieszczeń przynależnych (składziki, magazynki porządkowe). Modernizacja obejmowała również zakup pierwszego wyposażenia (meble medyczne, łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe, szafki medyczne na narzędzia, taborety do badania pacjentów, meble biurowe, krzesła, taborety lekarskie itp.)

Koszt realizacji powyższych robót wyniósł: 788 355,30 zł - środki pochodziły z budżetu Miasta Kraków

3. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywną Terapią wraz z wyposażeniem medycznym i technicznym- I etap
Zakres prac obejmował I etap modernizacji Oddziału Kardiologii z Intensywną Terapią o powierzchni ok. 275 m2 w zakresie pomieszczeń przynależnych do Intensywnej Terapii Kardiologicznej w tym:
przystosowanie sali intensywnego nadzoru, sali 1-łózkowej, separatki, sanitariatu w tym do mycia pacjenta leżącego, dyżurki pielęgniarek, lekarskiej, pomieszczenia wstępnej dezynfekcji i mycia, brudownika, magazynku, pokoju pielęgniarki oddziałowej i kuchenki oddziałowej. Została wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Koszt realizacji powyższych robót wyniósł: 1 223 432,41 zł - środki pochodziły z budżetu Miasta Kraków

W zakresie wyposażenia medycznego dla potrzeb Intensywnej Terapii Kardiologii zakupiono: zestawy kardiomonitorów (8 szt. + centrala), respiratory objętościowe (3 szt.), defibrylatory (2 szt.), bronchofiberoskop (1 szt.), Aparaty EKG (2 szt.), kardiostymulatory do stymulacji endokawitarnej (2 szt.), kardiostymulator do stymulacji zewnętrznej (1 szt.), łóżka do intensywnej terapii (8 szt.), pompy infuzyjne jedno i dwustrzykawkowe (24 szt.), zestawy do intubacji i wentylacji (8 szt.), respirator transportowy (1 szt.), myjnia dezynfektor (1 zestaw), wózek transportowo - kąpielowy (1 szt.), laryngoskopy światłowodowe (8 szt.)


W zakresie wyposażenia technicznego dla potrzeb Intensywnej terapii zakupiono: lampy bakteriobójcze, meble medyczne i biurowe, wózki, sprzęt AGD, zbieracze prania i odpadów, drabiny aluminiowe

Koszt wyposażenia technicznego i medycznego wyniósł: 1 030 551,86 zł - środki pochodziły z budżetu Miasta Kraków

4. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Bloku Operacyjnego na II p.

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej w tym projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego wszystkich branż, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla potrzeb Bloków Operacyjnych II piętra wraz z salą wybudzeniową.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 134 200,00 zł - środki pochodziły z budżetu Miasta Krakowa.

5. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala:

Zakupiono następujący sprzęt medyczny:
- Aparat RTG typ ramię C - 1 szt.
- Zestaw do zabiegów endourologicznych - 1 kpl.
- Zestaw do ECPW (ERCP) Endoskopowej Cholangiopankreatografii Wstecznej dla ZBO - 1 kpl.
- Narzędzia endoskopowe dla ZBO - 1 kpl.
- Wózek załadowczy do myjni endoskopowej dla ZBO - 1 szt.
- Kardiomonitory - 16 szt.
- Videogastroskop GIF H180 - 1 szt.
- Videokolonoskop CF-H180AL - 1 szt.
- Aparat do znieczulania z monitorem anestezjologicznym - 1 szt.
- Przewoźny aparat przyłóżkowy RTG - 1 szt.
- Respirator VELA VIASYS comprehensive - 2 szt.
- Pompy infuzyjne strzykawkowe - 20 szt.
- Kardiomonitor anestezjologiczny S/5 CAM - 1 szt.

Koszt realizacji zakupów wyniósł: 2 032 600,44 zł w tym:
1 929 149,97 zł pochodziło z budżetu Miasta Krakowa
100 000,00 zł pochodziło z Fundacji na Rzecz Rozwoju Urologii
3 450,47 zł pochodziło ze środków własnych Szpitala

6. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb administracji na parterze w części pawilonowej Domu Pielęgniarek o pow. ok. 250 m2 oraz zakup pierwszego wyposażenia

Zakres prac obejmował: adaptację pomieszczeń po byłej centrali telefonicznej w Domu Pielęgniarek w części pawilonowej na pomieszczenia dla potrzeb administracji (pokoje biurowe, węzeł socjalno-sanitarny) - powierzchnia 250 m2, oraz zakup pierwszego wyposażenia (meble biurowe, żaluzje wewnętrzne pionowe).

Koszt realizacji powyższych robót i dostaw wyniósł: 174 173,20 zł - środki pochodziły z budżetu Miasta Kraków.

7. Dokończenie programu termomodernizacyjnego

Zakres prac został zrealizowany w 2007 roku,
Umowa z Wykonawcą podpisana na kwotę: 6 384 422,81 zł brutto (w tym 3 384 422,81 zł zapłacono w 2007 roku) w 2008 roku zapłacono 3 000 000,00 zł - środki pochodziły z budżetu Miasta Kraków

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
Agnieszka Marzęcka