1. Modernizacja Oddziału Urologii - I etap; przeprowadzona została na II piętrze w Budynku Głównym w skrzydłach północno-wschodnim, północno zachodnim i w części środkowej.

W ramach prac modernizacyjnych Oddziału Urologicznego wyodrębniono odcinek endoskopii urologicznej z zapleczem, odcinek pooperacyjny, odcinek pielęgniarski i cześć ogólną. W zmodernizowanym Oddziale znajdują się pokoje pacjentów 1, 2 i 3 łóżkowe z własnymi i zbiorowymi węzłami sanitarnymi, pokój lekarzy z własnym węzłem sanitarnym, pokój ordynatora i sekretariat, łazienka oddziałowa, kuchenka oddziałowa oraz inne pomieszczenia porządkowe.

W ramach prac modernizacyjnych wykonane zostały następujące prace:

1.    Roboty ogólnobudowlane: wyburzenia, postawienie nowych ścianek działowych, wymiana drzwi wewnętrznych na nowe aluminiowe, wykonanie nowych posadzek, położenie wykładzin rulonowych, oblicowanie ścian i podłóg płytkami glazurowanymi, wykonanie sufitów podwieszonych, wzmocnienia konstrukcyjne, nadproża.

2.    Roboty instalacji sanitarnych: wykonanie nowych podejść pod przybory sanitarne, wymiana grzejników centralnego ogrzewania, adaptacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie robót instalacji gazów medycznych wraz założeniem paneli gazowych nadłóżkowych, instalacja sygnalizacji gazów medycznych. Położone zostały kanały wentylacji i klimatyzacji na poziomie II piętra.

3.    Roboty instalacji elektrycznej: wykonana została instalacja oświetlenia ogólnego, miejscowego podstawowego, ewakuacyjnego, instalacja przyzywowa, instalacja zasilania rezerwowego. Wykonane zostały nowe wewnętrzne linie zasilające oraz tablice rozdzielcze. W pomieszczeniach założono nowe oprawy oświetleniowe.

Łączna powierzchnia przeznaczona do modernizacji - 630 m2.
Koszt realizacji powyższych robót wyniósł 2 684 028,60 zł brutto - środki pochodziły z budżetu Miasta Krakowa.

Powyższy zakres nie obejmował robót związanych z wykonaniem wentylacji i klimatyzacji, montażem centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, robót związanych z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb wentylatorni, z wykonaniem instalacji przeciwpożarowej, systemu ostrzegawczego, montażu odbojnic i zabezpieczeń ściennych oraz instalacji domofonowej. Powyższe prace przewidziano do realizacji w ramach II etapu w 2008 roku.


2. Program Termomodernizacyjny

Programem termomodernizacyjnym prowadzonym w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im.G.Narutowicza w Krakowie ul.Prądnicka 35-37 objęte były zadania mające wpływ na gospodarkę ekonomiczno-finansową w zakresie gospodarowania mediami.

Program ten przewidywał wykonanie następujących prac:

- wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Budynku Głównym, Budynku Ks. Siemaszki i Domu Pielęgniarek w łącznej ilości ok. 3040 m2
- montaż w oknach nawiewników higrosterowanych w ilości ok. 1000 szt
- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową Budynku Głównego, Budynku Ks.Siemaszki i Domu Pielęgniarek w ilości ok. 13 000 m2
-modernizację instalacji c.o. wraz z izolacją rurociągów ciepłowniczych w Budynku Głównym, Budynku Ks.Siemaszki i Domu Pielęgniarek w ilości grzejników ok. 1030 kpl.
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (ocieplenie dachu) w Domu Pielęgniarek w ilości ok. 1 230 m2.

W ramach realizacji tego programu w 2006 roku wykonano I etap. Wymieniono stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową zewnętrzną w Budynku Głównym i Budynku Ks. Siemaszki oraz wykonano remont elewacji Budynku Głównego i Budynku Ks. Siemaszki od stromy ulicy Pielęgniarek i ulicy Prądnickiej. Remont obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych tych budynków.
Koszt realizacji I etapu wyniósł 3 782 000 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu Miasta Krakowa.

Następnym II etapem realizacyjnym tego programu był wykonany w 2007 roku ciąg dalszy, końcowy remontu elewacji Budynków Szpitala, tj. Budynku Głównego i Budynku Ks. Siemaszki od strony torów kolejowych i od strony ogrodów oraz wykonano remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych dla całego Domu Pielęgniarek.

Wykonano również izolację rurociągów ciepłowniczych i zmodernizowano instalację c.o. w obiektach Szpitala.
Koszt realizacji II etapu wyniósł: 6 781 665,41 zł
w tym:
- 6 384 422,81 zł dokończenie remontu elewacji
- 397 242,60 zł modernizacja instalacji c.o.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Miasta Krakowa w wysokości 5 138 728,80 zł (w tym 3 000 000 zł przyznane na 2008 rok), pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 789 617,80 zł oraz środki własne Szpitala w wysokości
1 245 694,01 zł.

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
Agnieszka Marzęcka