1. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni RTG w SOR - przystosowanie pomieszczeń o pow. ok. 25 m2 dla potrzeb aparatu RTG działającego przy SOR, koszt 103 000 zł (środki własne Szpitala),

2. Remont Oddziału Neurologii - wykonano remont Oddziału, wymieniono stolarkę drzwiową, podłogi, zmodernizowano listwy odbojowe i narożniki ochronne, przystosowano Oddział dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomalowano ściany, sufity, wyremontowano kompleks sanitarny o pow. ok. 55 m2 w tym jedno pomieszczenie przystosowano dla osób niepełnosprawnych z możliwością kapania osoby niepełnosprawnej. Koszt 200 000 zł (w tym środki UMK, PEFRON i własne Szpitala)

3. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - zmodernizowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 549 m2, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nowe posadzki, wykonano wentylację w pomieszczeniach, zamontowano listwy odbojowe i narożniki ochronne, pomalowano ściany i sufity, przystosowano oddział dla osób niepełnosprawnych (koszt 1 100 000 zł - środki UMK),

4. Remont elewacji obiektów Szpitala - I etap w ramach programu termomodernizacyjnego - wykonano remont elewacji budynku Ks. Siemaszki i Budynku Głównego dla termomodernizacji od strony ul. Prądnickiej i Pielęgniarek, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono wszystkie okna i drzwi zewnętrzne w Budynku Głównym i Budynku Ks. Siemaszki (koszt 3 800 000 zł ze środków UMK, PEFRON i własnych Szpitala)

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
Agnieszka Marzęcka