Informacja na temat zadań inwestycyjnych wykonanych w Szpitalu w roku 2004, oddanych do użytku w dniu 23 grudnia 2004 roku:

1. Adaptacja zespołu pomieszczeń istniejącej Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II etap, w tym: przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb obszaru resuscytacji zabiegowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi( sala operacyjna, sala resuscytacji zabiegowej, sala przygotowania pacjenta, sala przygotowania personelu, śluza, brudownik oraz pomieszczenia magazynowe). Zakres prac obejmował również uruchomienie wentylacji klimatyzacyjnej dla potrzeb całego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Prace obejmowały: demontaże, wyburzenia, wykonanie nowych ścianek działowych, okładzin ściennych, podłogowych, sufitów podwieszonych, wymianę stolarki drzwiowej, zakup i montaż centrali klimatyzacyjnej, prace instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i rezerwowego, instalacji przyzywowej, instalacji gazów medycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., uruchomienie wentylacji i klimatyzacji.

Łączna powierzchnia adaptowanych pomieszczeń : - 177,20 m2

2. Zakup i montaż lamp operacyjno - zabiegowych:
W pomieszczeniach obszaru resuscytacjno - zabiegowego zamontowano lampy:
lampa operacyjna dwuramienna -w sali operacyjnej
lampa zabiegowa dwuramienna -w sali resuscytacji
lampa zabiegowa pojedyncza - w sali przygotowania pacjenta

3a. I etap adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Urazowo - Ortopedycznego na III piętrze skrzydło południowo - wschodnie Budynku Głównego
Zakres rzeczowy zrealizowany:
Demontaże i wyburzenia ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, okładziny ścienne i podłogowe, instalacje wraz z osprzętem: elektryczne, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gazów medycznych, wod - kan, ciepłej wody użytkowej, c.o., wentylacji i przeciwpożarowej
Łączna powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń dla potrzeb O-U-O 229,66 m2

3b. Modernizacja pomieszczeń na II piętrze Budynku głównego Szpitala dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii
Zakres rzeczowy zrealizowanych prac:
Demontaże i wyburzenia ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, okładziny ścienne i podłogowe, instalacje wraz z osprzętem: elektryczne, p/pożarowe, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gazów medycznych, wod-kan, c.o., wentylacji.

Łączna powierzchnia adaptowanych pomieszczeń dla potrzeb OIOM i A : - 232.04 m2

Powyższe (pkt 3a i 3b) stanowi pierwszy etap zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii oraz Oddziału Ginekologii na I, II, III piętrze .
Etapowanie zadania wynika z konieczności dostosowania zakresu prac do posiadanych środków finansowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 990 473, 48 zł brutto.
Na realizację inwestycji została przyznana dotacja w wysokości 1 500 000 zł
pochodząca z budżetu Miasta Krakowa
.

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO


    Powyższe zadania zrealizowane zostały w zakresie projektu "Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu medycznego dla SMS im. G. Narutowicza w Krakowie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Część środków zaliczona została jako środki kwalifikowane i zostaną one dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dofinansowanie wynosić będzie do 75 %.
Środki niekwalifikowane nie obejmowane dofinansowaniem stanowią kwotę 743698,14 zł. Kolejne etapy projektu realizowane będą zgodnie z harmonogramem zaplanowanym na rok 2005.

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
Agnieszka Marzęcka