Zadania zrealizowane:

1. Modernizacja dachów Szpitala - Budynek Główny i Budynek Ks. Siemaszki koszt: 300000 zł
2. Modernizacja i adaptacja istniejacej Izby Przyjeć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - I etap koszt 850 500 zł:
3. Modernizacja Poradni Ambulatoryjnych (Poradnia Chirurgii Ogólnej -gabinet zabiegowy, poradnia chirurgii endokrynologicznej, poradnia chirurgii naczyniowej, poradnia chirurgii ogólnej dzieci),
* Poradnia Ginekologiczno - Położnicza (gabinet zabiegowy i poradnia patologii ciąży),
* Poradnia Neonatologiczna,
* Poradnia Otolaryngologiczna,
* Poradnia Pulmonologiczna,
* Poradnia Reumatologiczna,
* Poradnia Urologiczna (gabinet zabiegowy, pracownia USG). - koszt: 382 000 zł.
4. Likwidacja barier architektonicznych w zakresie adaptacji pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych, oraz montaż platformy schodowej. Koszt: 100 000 zł
5. Modernizacja wewnętrznej instalacji zasilania w energię elektryczną wraz z wykonaniem zaleceń p.poż (montaż wyłącznika głównego dla Szpitala, montaz klap oddymiających klatki schodowe) koszt :41 000 zł

Formy finansowania i ich wysokość:

1. Miasto Kraków - 1 672 500 zł
2. Środki własne Szpitala - 681,26 zł

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
Agnieszka Marzęcka