p.o. Kierownik Pracowni Patomorfologii:

lek. med. Paweł Majchrzak

 

Koordynator Pracowni Patomorfologii:

mgr Beata Kotowska

 


Personel:

tech. Robert Grabski

mgr Magalena Sajdera-Iwaniec 

tech. Jakub Mędoń

 

Personel Prosektorium:

Edward Faracik

Marek Karp

 

Sekretarka:

Weronika Sułek

 

Telefony:

Sekretariat: 12-25-78-699

Laboratorium: 12-25-78-674

Prosektorium: 12-25-78-799

 

Zakład Patomorfologii wykonuje badania diagnostyczne od 1974 roku. Pracownia wykonuje badania histopatologiczne drobnych materiałów biopsyjnych, badania materiałów operacyjnych, badania śródoperacyjne oraz badania cytologiczne.

W pracowni rocznie wykonuje się około 12 tys. badań, w tym przeszło 700 stanowią badania śródoperacyjne.

Materiały opracowywane są wg. powszechnie przyjętych międzynarodowych standardów.

Dla poprawy standardów usług podjęte zostały działania w celu wyposażenia pracowni w aparaturę niezbędną w nowoczesnym laboratorium.