09.10.2016

Ś.P. dr n. med. Janusz Grodecki

Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 
8 października 2016 r.
Ś.P.
dr n. med. Janusza Grodeckiego

Dyrektora ds. Lecznictwa, 
Ordynatora Oddziału Kardiologii 
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego 
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
wyróżnionego odznaką honorową
” ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”
oraz odznaczonego 
MEDALEM ZŁOTYM za DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Cenionego pracownika, dobrego człowieka, wspaniałego kolegę 
oraz życzliwego i oddanego pacjentom lekarza. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dnia 13 października 2016 roku 
o godz. 12:20 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po którym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.


dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł

Dyrektor szpitala