04.10.2019

XVII Krakowski Dzień Zdrowia z udziałem Szpitala im. Gabriela Narutowicza

 

Pracownicy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, od kilkunastu lat biorą czynny udział w Krakowskich Dniach Zdrowia organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Marszałkowski.

W dniu 28 września 2019 roku, na Rynku Głównym w Krakowie, z tej właśnie okazji zostały przeprowadzone bezpłatne badania, które obejmowały oznaczenie stężenia glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi, wykonane przez personel Szpitala.

Przeprowadzony też został pokaz pielęgnacji noworodka i edukacja zdrowotna dotycząca cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

Zespół pielęgniarski dokonał pomiaru stężenia glukozy 236 osobom - 141 kobietom i 95 mężczyznom. Podwyższone stężenie glukozy we krwi – powyżej 6,0mmol/l - stwierdzono u 67 z nich (39 kobiet i 28 mężczyzn).

Podczas akcji przeprowadzano także pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Do pomiaru zgłosiły się 243 osoby, w tym 140 kobiet i 103 mężczyzn. Wartości ciśnienia równe lub wyższe niż 140/90mmHg, stwierdzono u 82 osób, w tym u 45 mężczyzn i  u 37 kobiet.

Wszyscy uczestnicy zostali poddani edukacji, natomiast osoby z nieprawidłowymi wynikami badań uzyskały zalecenia, co do dalszego postępowania. Pielęgniarka zatrudniona w  Szkole Rodzenia przedstawiła pokaz pielęgnacji noworodka.

Podczas całej akcji rozdawano materiały informacyjne, zalecenia dietetyczne w diecie  cukrzycowej oraz materiały edukacyjne dotyczące cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

 

                                                          Agnieszka Marzęcka

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie