03.10.2018

XVI Krakowski Dzień Zdrowia – 27.09.2018r.

 

  W dniu 27.09.2018 roku na Rynku Głównym w Krakowie zostały przeprowadzone bezpłatne badania z okazji XVI Krakowskiego Dnia Zdrowia organizowane przez Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Marszałkowski, w których uczestniczył Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza  w Krakowie.  Badania obejmowały: oznaczenie poziomu glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego krwi i pokaz pielęgnacji noworodka

     Zespół pielęgniarski dokonał pomiaru poziomu glukozy 192 osobom - 96 kobietom, 96 mężczyznom. Podwyższony poziom glukozy – powyżej 6,0mmol/l - stwierdzono u 59 z nich (31 kobiet i 28 mężczyzn).

            Podczas akcji przeprowadzano także pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Do pomiaru zgłosiło się 151 osób, w tym 68 kobiet i  83 mężczyzn. Wartości ciśnienia równe lub wyższe niż 140/90mmHg, stwierdzono u 31 mężczyzn i 11 kobiet. Optymalne wartości ciśnienia tętniczego to < 120 mm Hg ciśnienie skurczowe i < 80 mm Hg ciśnienie rozkurczowe. Stopień 1o nadciśnienia to wartości od 140 do 159 mmHg ciśnienie skurczowe i /lub 90 – 99 mmHg ciśnienie rozkurczowe. Wg zaleceń amerykańskich Joint National Committee z 2003 roku.

            Wszyscy uczestnicy zostali poddani edukacji, natomiast osoby z nieprawidłowymi wynikami badań uzyskały zalecenia, co do dalszego postępowania. Pielęgniarka zatrudniona w  Szkole Rodzenia przedstawiła pokaz pielęgnacji noworodka.

Podczas całej akcji rozdawano materiały informacyjne, zalecenia dietetyczne w diecie  cukrzycowej oraz materiały edukacyjne dotyczące cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.