18.10.2021

Szpital udostępnia tekst Karty Praw Pacjenta napisany alfabetem Braille’a. Materiały pomogą pacjentom niewidomymi/niedowidzącym, w sposób dla siebie dostępny,  zapoznać się z prawami, które im przysługują. Z uwagi na ograniczoną ilość egzemplarzy tekst Karty Praw pacjenta napisany alfabetem Braille’a dostępny jest:

  • w  Sekretariacie Dyrektora Szpitala – 1 egzemplarz,
  •  na Stanowisku ds. Praw Pacjenta  - 3 egzemplarze -  dostępne  do wypożyczenia
    w razie potrzeby,
  • w Dziale Organizacji -  1 egzemplarz,
  • w Recepcji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 4 egzemplarze dostępne do wypożyczenia w razie potrzeby,
  • w Rejestracji Szpitala -  1 egzemplarz.