22.12.2016

Oddanie do użytku zmodernizowanych pomieszczeń Apteki Szpitalnej i zakupionej aparatury medycznej oraz wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego

 

W dniu 21 grudnia 2016 roku, o godz. 12.00 odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanych pomieszczeń Apteki Szpitalnej i zakupionej aparatury medycznej
oraz wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Uroczystość prowadzona była przez dr n. med. Renatę Godyń- Swędzioł- Dyrektora Szpitala, która po przywitaniu licznie przybyłych gości przedstawiła najważniejsze informacje na temat inwestycji zrealizowanych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Następnie w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa- Prof. Jacka Majchrowskiego, głos zabrał Paweł Stańczyk- Sekretarz Miasta Krakowa, który podkreślił, że wszechstronny rozwój szpitala zachodzi systematycznie od kilkunastu lat. Wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego- przyznanego Szpitalowi przez Ministra Zdrowia już po raz trzeci, dokonał Jarosław Foremny –Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Następnie Dyrektor Szpitala i Sekretarz Miasta Krakowa dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi w oddawanych do użytku pomieszczeniach i aparaturze medycznej. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Szkodoń poświęcił zmodernizowane pomieszczenia i zakupioną aparaturę medyczną. Uroczystość zakończyła się Tradycyjnym Opłatkiem w czasie którego odbył się koncert zespołu Cracowie Ensemble pod przewodnictwem Pawła Wójtowicza, sopran- Karolina Wieczorek.

W zakres przeprowadzonych modernizacji weszła kompleksowa przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w zakresie dostosowania pomieszczeń do sporządzania oraz przechowywania leków. Dzięki nowoczesnej pracowni cytostatycznej można będzie realizować zadania na najwyższym poziomie. Gruntowny remont wykonano także w podziemiach budynku, gdzie znajduje się magazyn narkotyków oraz silnie działających leków psychotropowych.  Koszt całej tej inwestycji wyniósł 4 275 000 zł.

Oprócz remontu apteki, szpital zakupił nowy sprzęt medyczny. Oddział Urologii otrzymał zestaw laparoskopowy i  endourologiczny z torem wizyjnym, litotryptor mechaniczny,  rektoskop, cystoskop z optyką, głowicę transrektalną do ultrasonografu, kardiomonitory, a sala operacyjna Oddziału Urologii - aparat elektrochirurgiczny. Dla Oddziału Chirurgii zakupiono nowy stół operacyjny i aparat do znieczulania za ponad 411 tysięcy złotych. Oddział Kardiologii otrzymał elektrokardiograf z oprogramowaniem. Pompę infuzyjną objętościową zakupiono dla Oddziału Dziecięcego i Urologicznego, a pompy infuzyjne strzykawkowe dla odziałów: Kardiologii, Urologii, Urazowo-Ortopedycznego oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zakupiono respirator stacjonarny i dwa transportowe. Dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego-urządzanie do mechanicznego masażu klatki piersiowej, defibrylator i lampę czołową. Dla Oddziału Otolaryngologii-diatermię chirurgiczną. Dla Oddziału Ginekologiczno- Położniczego zakupiono histeroskop, instrumentarium laparoskopowe, manipulator ginekologiczny, diatermie chirurgiczne i kardiotokograf. Dla Sali operacyjnej Oddziału Urazowo-Ortopedycznego zakupiono napęd do ortopedii i chirurgii urazowej.

Łączny koszt inwestycji w ramach dotacji wyniósł - 6 265 000 zł. W tym: Środki finansowe Miasta Krakowa – 6 216 000 zł, Środki własne Szpitala- 49 000 zł. Dodatkowo na zakupy aparatury medycznej ze środków szpitala wydano 207 136, 45 zł.

Przyznany Szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych, które z kolei świadczą o tym, że Szpital świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie.

Agnieszka Marzęcka

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie