16.12.2019

Oddanie do użytku nowych Bloków Operacyjnych

W dniu 12 grudnia 2019 roku, w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, odbyła się uroczystość w czasie której został oddany do użytku nowy Blok Operacyjny.

Dyrektor Szpitala – dr. n. med. Renata Godyń – Swędzioł, przywitała przybyłych gości i przekazała najistotniejsze informacje na temat zrealizowanych inwestycji.

Następnie głos zabrał Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa - Rafał Komarewicz.

            Po krótkim zaprezentowaniu przeprowadzonej inwestycji i jej znaczenia dla pacjentów i pracowników Szpitala, Dyrektor zaprosiła zaproszone osoby do uczestnictwa w uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu oddanej do użytku inwestycji.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez Dyrektor dr n. med. Renatę Godyń – Swędzioł i Prof. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa,
Jego Ekscelencja - Prof. n. teologicznych – Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, dokonał poświęcenia pomieszczeń nowego Bloku Operacyjnego.

Następnie Jego Ekscelencja Prof. n. teologicznych – Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski przed poświeceniem opłatków przemawiał do pracowników i zaproszonych gości.

Uroczystość zakończyła się Tradycyjnym Opłatkiem w czasie którego odbył się koncert zespołu Cracovie Ensemble pod przewodnictwem Pawła Wójtowicza, sopran- Karolina Wieczorek.

 

INFORMACJA O ODDAWANEJ DO UŻYTKU INWESTYCJI:

Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4.

 

Całkowita wartość realizowanego projektu: 35 783 544,29 zł,

Projekt współfinansowany był z budżetu:

 • Miasta Krakowa w kwocie 27 284 331, 74 zł,
 • Unii Europejskiej w kwocie 8 050 000,05 zł,
 • Państwa w kwocie 449 212, 50 zł

Główne cele projektu:

 • poprawa jakości obsługi i komfortu pacjentów,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów
 •  zwiększenie jakości świadczonych usług.

Efekty  realizacji projektu:

 • dostęp do świadczeń medycznych spełniających wszystkie standardy medyczne, techniczne i sanitarne,
 • zwiększenie szans chorych na leczenie z wykorzystaniem procedur małoinwazyjnych,
 • śródoperacyjna kontrola jakości leczenia chirurgicznego, co przyczyni się do poprawy jakości zabiegów wykonywanych w przypadku nowotworów:

- piersi, tarczycy

- przytarczyc

- nadnerczy

- odbytu i odbytnicy

- jelita grubego

- trzonu macicy

- nerki i układu moczowego

 • zwiększenie odsetka zabiegów oszczędzających funkcję i narząd, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia chorych po wykonanych zabiegach operacyjnych
 • poprawa warunków pracy w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy personelu
 • zoptymalizowanie organizacji pracy bloków operacyjnych

 

W ramach projektu ”Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”,  w Szpitalu została wykonana rozbudowa i nadbudowa Budynku Głównego dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

W ramach realizowanego projektu powstał nowoczesny kompleks Bloków Operacyjnych  wraz z infrastrukturą techniczną i medyczną – niezbędny do prowadzenia działalności medycznej w ramach utworzonego w Szpitalu Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych.

Nowe Bloki Operacyjne posiadają sześć sal operacyjnych, salę przygotowania pacjenta, salę nadzoru poznieczuleniowego, kompleksy sanitarno – szatniowe oraz pomieszczenia przynależne.

Istotną kwestią, głównie z punktu widzenia sanitarno – epidemiologicznego, jest fakt posadowienia w ramach projektu trzech szybów windowych: dwóch wind towarowych (tzw. brudnej i czystej), które zapewnią transport materiału bezpośrednio z bloku operacyjnego do Centralnej Sterylizatorni oraz z Centralnej Sterylizatorni do Bloku operacyjnego. Trzecia winda osobowa dedykowana będzie wyłącznie dla potrzeb transportu pacjentów bezpośrednio na blok operacyjny.

Powstała w wyniku realizacji projektu i utworzenia centrum diagnostycznego nowoczesna baza zabiegowo-operacyjna, umożliwi prowadzenie w Szpitalu procedur medycznych i świadczeń na większa skalę niż dotychczas ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych,  co bezpośrednio przełoży się na obniżenie śmiertelności i odsetka powikłań chorych, poprawę jakości świadczeń medycznych, zmniejszenie współczynnika zakażeń wewnątrzszpitalnych. Realizacja projektu umożliwi także pobieranie od żywych dawców tkanki tłuszczowej pochodzących z niej komórek macierzystych, co ma duży pozytywny wpływ na rozwój badań naukowych, przyczyni się do rozwoju nowych technologii oraz zaspokoi zapotrzebowanie na tego typu świadczenia w województwie. Nowocześnie wyposażony Blok Operacyjny  umożliwi wykorzystanie  procedur małoinwazyjnych, umożliwi także  śródoperacyjną kontrolę jakości leczenia chirurgicznego,  obrazowanie narządów w oparciu o śródoperacyjną ultrasonografię, śródoperacyjną ocenę radykalności wycięcia choroby nowotworowej przy użyciu śródoperacyjnych badań histopatologicznych, śródoperacyjne badania czynnościowe, minimalizacje urazu operacyjnego przez zastosowanie nowoczesnych technik chirurgii małoinwazyjnej. Wszystko to ma wpłynąć na poprawę jakości życia chorych po wykonanych zabiegach operacyjnych.

 

 

 

Agnieszka Marzęcka

 

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie