25.09.2020

W czwartek 24 września została oddana do użytku i poświęcona nowa karetka dostarczona do Szpitala w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny".

Projekt jest realizowany w ramach 9 Osi priorytetowej - Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 - Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość ambulansu z wyposażeniem wynosi: 606 255,70 zł.

Ambulans jest wyposażony w pełny zestaw transportowy (nosze, transporter, krzesełko transportowe, nosze podbierające, deskę ortopedyczną) oraz wysoce specjalistyczny sprzęt do reanimacji, m. in. defibrylator Lifepak 15 oraz automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lucas 3.1. Ponadto wyposażono go w aparat do dezynfekcji powierzchni i powietrza za pomocą mgły opartej na nadtlenku wodoru.

 


Agnieszka Marzęcka

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie