04.12.2020

Logo

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

 

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zrealizowano Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach 9 Osi priorytetowej - Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 - Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty kwalifikowane zadania wyniosły: 2 000 348,26 zł PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 700 296,03 zł PLN

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 300 052,23 zł PLN

 

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – Partnerem.

W ramach projektu zakupiono aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz środki ochrony osobistej w celu zwalczania epidemii COVID-19:

 1. Respiratory stacjonarne – 2 szt.
 2. Respiratory transportowe – 2 szt.
 3. Defibrylatory z wyposażeniem – 3 szt.
 4. Aparaty USG – 3 szt.
 5. Aparaty do EKG – 2 szt.
 6. Laryngoskopy -  20 szt.
 7. Myjnie dezynfekcyjne (do naczyń sanitarnych) – 2 szt.
 8. Tor wizyjny z wideobronchoskopem, endoskopem intubacyjnym, wideolaryngoskopami do trudnej intubacji z wyposażeniem - 1 komplet
 9. Aparaty do pomiaru parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem - 2 szt. oraz kasety do analizatora parametrów krytycznych - 16 szt.
 10. Termometr do pomiaru ciała (automatyczna bramka z pomiarem zbliżeniowym) - 1 szt.
 11. Ambulans z wyposażeniem – 1 szt.
 12. Środki ochrony osobistej

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.